سوالات متداول

در سامانه کنفرانس ثبت‌نام نمایید،
در بازه زمانی مجاز، مقاله خود را از طریق پنل کاربری در قسمت ارسال مقاله جدید ارسال نمایید.
در قسمت وضعیت و ویرایش مقالات می‌توانید نتیجه داوری مقاله را مشاهده نمایید.
درصورت ارسال ویرایش یا سوال از جانب داوران، موارد ویرایشی مورد نظر داوران را انجام داده و دوباره اصل مقاله یا چکیده‌ها را ارسال نمایید.
در صورت پذیرش مقاله می‌توانید از منو ثبت خدمات و پرداخت هزینه‌ها، هزینه ثبت مقالات را پرداخت نمایید.

 • چکیده: چکیده به زبان پارسی و انگلیسی باید ارسال گردد.
 • مقاله اصلی: به زبان انگلیسی یا به زبان پارسی ارسال گردد.
 • خیر، محدودیتی در تعداد مقالات ارسالی هر فرد به کنفرانس وجود ندارد.

 • تعداد نویسندگان مقاله دارای محدودیت است، هر مقاله حداکثر می‌تواند متشکل از پنج نویسنده باشد، واضح می‌باشد درصورتی که مقاله بیش از 5 نویسنده داشته باشد تنها برای 5 نویسنده اول گواهی صادر و اسامی 5 نویسنده اول در مجموعه مقالات ثبت خواهد گشت.

نحوه داوری مقالات در سه بخش چکیده پارسی، چکیده انگلیسی و اصل مقاله می‌باشد.

مدت زمان داوری مقالات در بازه یک الی دو هفته می‌باشد.

داوری زودهنگام تنها طبق دستورالعمل زیر در بازه دو الی چهار روز کاری صورت می‌پذیرد.
(درخواست داوری زودهنگام مقاله: نام و نام خانوادگی صاحب پنل کاربری، نام کامل کنفرانس و کد مقاله را به ایمیل dubliniac@gmail.com ارسال نمایید و درخواست داوری زودهنگام نمایید)

گواهی موقت تنها طبق دستورالعمل زیر برای پژوهشگرانی که مقالات آن‌ها پذیرفته و هزینه ثبت مقاله را پرداخت نموده باشند صورت می‌پذیرد.
( درخواست گواهی موقت: نام و نام خانوادگی صاحب پنل کاربری، نام کامل کنفرانس و کد مقاله را به ایمیل dubliniac@gmail.com ارسال نمایید و درخواست صدور گواهی موقت نمایید)

 

 • ارایه شفاهی (سخنرانی) و چاپ در مجموعه مقالات. با موافقت و تایید برگزارکننده و کمیته علمی کنفرانس، جهت ارزشیابی مدارک توسط موسسات داخلی کشور ایران کلیه مقالاتی که توسط پارسی زبانان ارسال می‌گردد سطح پذیرش آن شفاهی قید می‌گردد.
 • پذیرش چکیده
 • ارائه پوستر

به معنای سفر شما به محل برگزاری و ایراد سخنرانی نمی‌باشد بلکه منظور پذیرش مقاله در بالاترین سطح یا به عبارتی در سطح ارائه شفاهی یا سخنرانی می‌باشد.

 • برای هر مقاله ثبت‌نام شده به تعداد نویسندگان مقاله گواهی بصورت مجزا صادر و ارسال می گردد (هر گواهی به نام یک نویسنده بدون ذکر نام نویسندگان دیگر مقاله). در نتیجه برای گواهی نویسندگان همکار نیازی به پرداخت هزینه مجدد نمی‌باشد.
 • گواهی‌ها به زبان انگلیسی همراه با مهر برجسته و کد پیگیری می‌باشند.(امکان صدور گواهی به زبان پارسی مقدور نمی‌باشد)
 • گواهی‌ها راسا توسط برگزارکننده (آکادمی بین‌المللی علوم ایرلند) صادر و به دبیرخانه کشورهای مربوطه ارسال می‌گردد.
 • گواهی موقت طبق دستورالعمل برای پژوهشگرانی که مقالات آن‌ها پذیرفته و هزینه ثبت مقاله را پرداخت نموده باشند صورت می پذیرد.
 • ( درخواست گواهی موقت: نام و نام خانوادگی صاحب پنل کاربری، نام کنفرانس و کد مقاله را به ایمیل dubliniac@gmail.com ارسال نمایید و درخواست صدور گواهی موقت نمایید)
 •  ارسال مقاله به کنفرانس رایگان می‌باشد.
 •  داوری مقاله توسط داوران رایگان می‌باشد.
 •  داوری زودهنگام شامل هزینه نمی‌باشد.
 •  درصورت پذیرش مقاله توسط داوران، برای ثبت‌نام نهایی و صدور گواهی‌نامه هزینه ثبت مقاله باید پرداخت گردد.
 •  هزینه ثبت‌نام مقالات دوم به بعد 150.000 تومان می‌باشد.‌

قبل از واریز هزینه ثبت نام هماهنگی های لازم جهت امکان اخذ ویزا باید توسط کاربر صورت پذیرد.

* مقالاتی که در کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفته باشند و هزینه ثبت مقالات پرداخت گردیده باشند شامل دریافت خدمات ISI می‌باشند.

* پایگاه‌های علمی: تامسون رویترز ، اسکوپوس ، وایلی و غیره

* پایگاه تامسون رویترز: دارای دو لیست مجله می‌باشد: JCR و Master List مجلات لیست JCR با شاخص ایمپکت فکتور امتیازدهی می‌شوند و مجلات Master List تامسون دارای ایمپکت فکتور نمی‌باشند.

* پایگاه اسکوپوس: مجلات این پایگاه در چهار دسته از نظر کیفی افراز گردیده است: از Q1 تا Q4 که Q1 معتبرترین مجلات و هرچه رو به افزایش نماید از اعتبار مجلات کاسته می‌شود.

* شاخص ارزشیابی مجلات از منظر دانشگاه‌های ایران: یک شاخص کلی به نام لیست سیاه وزارت علوم و لیست سیاه دانشگاه آزاد وجود دارد که هر مجله‌ای در این لیست باشد از تاریخ ورود مجله به بلک لیست چاپ مقاله در آن دیگر شامل امتیاز نمی‌باشد.

لیست سیاه درون دانشگاهی: لیستی می‌باشد که هر دانشگاه به طور مختص برای دانشجویان شاغل به تحصیل خود لازم نموده است، به عبارتی مجله هم باید دارای اعتبار از نظر لیست وزارت علوم و هم عدم وجود در بلک لیست دانشگاه مربوطه باشد (برای مثال: اگر مجله‌ای در بلک لیست دانشگاه “الف” باشد به معنای عدم اعتبار از منظر دانشگاه “ب” نمی‌باشد بلکه فقط برای دانشجویان دانشگاه الف دارای امتیاز پژوهشی نمی‌باشد).‌

پاسخ ابهامات خود را در سوالات متداول دنبال نمایید.